• Slide01

    ISO 14001

certificeret i miljøledelse efter ISO 14001

Som ISO 14001-certificeret virksomhed lever vi op til den internationale standards krav om miljøledelse, der er et redskab til at styre, overvåge og samtidig nedbringe den belastning af miljøet, der er et resultat af vores aktiviteter.

Det er et krav i ISO 14001, at vi dokumenterer løbende miljøforbedringer ved fastsættelse af mål og handlingsplaner. ISO 14001-certificeringen revideres én gang årligt, og det kontrolleres om de fastsatte miljømål opnås.

Arne Poulsen Automobiler A/S blev miljøcertificeret efter den internationale standard DS/EN ISO 14001 i 2014, af FORCE Certification.

 

Udklip